Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği (İngilizce) - Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği - Kontrol (İngilizce) (Opsiyon Müfredatı)

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir. LYS

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bölümde, Elektronik ve bilgisayar alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde eğitim ingilizce olup, öğretim süresi bir yıl hazırlık okulundan sonra dört yıldır. İkinci öğretimde ise eğitim Türkçedir. Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümünde Bilgisayar-Kontrol Eğitimi ve Elektronik-Haberleşme Eğitimi olmak üzere iki programda Elektronik, Haberleşme, Bilgisayar ve Kontrol olmak üzere toplam 4 ana bilim dalı bulunmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, Bilişim, otomasyon, elektronik ve haberleşme, otomotiv alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim uzmanı, Satış elemanı, destek elemanı olarak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Elektronik-Bilgisayar Eğt. Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri ve Eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme
  • Bilgisayar ve Kontrol Teknolojileri ve Eğitimi alanlarında problemleri tanımlama, modelleme ve çözüm becerisi
  • Bilgisayar ve Kontrol sistemleri uygulamalarında kullanılan yazılım ve donanım teknolojilerini öğrenme, bu teknolojileri tasarlayabilme ve kullanabilme becerisi
  • Bilgisayar ve Kontrol sistemlerine ilişkin problem çözme amaçlı algoritma ve yazılım geliştirebilme becerisi
  • Bilgisayar ve Kontrol teknolojileri üzerine kazandığı bilgi ve becerileri mesleki ortaöğretim kurumlarında öğrencilere aktarabilme yeteneği
  • Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
  • Öğrencilerin gelişimlerini izleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma becerisi
  • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme, tasarlama ve yorumlama becerisi
  • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği
  • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat