Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Elektrik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayanlara Elektronik-Bilgisayar Eğitimi alanında Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Elektrik Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bölümde, Elektrik alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde ve ikinci öğretimde eğitim dili Türkçe olup, öğretim süresi dört yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim uzmanı, Satış elemanı, destek elemanı olarak

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Elektrik Eğtimi Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Elektrik eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme, bu konuların mesleği için gereğini ve önemini algılayabilme becerisi
  • Elektrik eğitimi alanında kullanılan temel matematik ve fizik konularını mesleki uygulamalardaki problemlerle ilişkilendirme ve çözümlerinde kullanabilme becerisi
  • Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme becerisi
  • Elektrik devrelerinde ölçme işlemi hakkında fikir sahibi olma, temel ölçü aletlerini tanıyabilme ve devreye bağlayarak ölçme uygulamaları yapabilme becerisi
  • Temel elektrik kanunlarını tarif edebilme, bu kanunları kullanarak elektrik devresi problemlerini çeşitli algoritmalarla çözebilme becerisi
  • Bir elektrik mühendisliği deneyini tasarlama, gerçekleştirme, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
  • Elektrik devre ve tesislerini kavrama, çözümleme, tasarlanma, deney ve testlerini yapma ve uygulama becerilerini kazanma
  • Bilgisayar teknolojisinin elektrik eğitimindeki yeri ve öneminin farkında olabilme, temel bilgisayar terimlerini tanımlayabilme ve basit problemler için temel bilgisayar paket programlarını kullanabilme becerisi
  • Bireysel olarak bir proje konusu üzerinde veya disiplinlerarası takımlar içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
  • Mesleki ve etik sorumluluğu gelişmiş, katıldığı mesleki etkinliklerde ekonomik, sosyal, politik ve yasal sınırları gözetme ve değerlendirme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.