Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Hazır Giyim Öğretmenliği

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Hazır Giyim Eğitimi Öğretmenliği Problemlerine Matematik ve Fen bilgilerini uygulama becerisi
 • Alanı ile ilgili bir uygulamayı tasarlama, yapma ve sonuçları analiz etme becerisi
 • Belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek için, bir sistemi ve/veya üretim sürecini analiz etme, planlama ve/veya tasarlama becerisi
 • Disiplinlerarası takım çalışma becerisi
 • Öğretmenlik mesleğinin toplumsal alandaki etkilerinin anlaşılmasına yardımcı olma
 • Hazır Giyim Eğitimi Öğretmeliği teknik ve araçları ile ilgili bilimsel teknolojileri etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • Türkçe ve İngilizce olarak etkin bir iletişim becerisi
 • Özellikle sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite, güvenlik ve verimlilik konularını dikkate alarak hazır giyim sektörüne yönelik problemleri çözebilme
 • Meslekte profesyonellik ve ahlaki sorumluluk sahibi olma
 • Proje tasarlama, yapma ve istenilen sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Öğrenmenin sürekliliğini benimsemiş olarak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendisini sürekli yenileyebilme bilinci

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.