Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Mekatronik Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültenin nüvesini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsündeki tesislerde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Mekatronik Eğitimi Bölümü 2003 yılında 8,5 milyon Euro'luk yurtdışı kredisiyle kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan mezunlara, 3795 sayılı Kanuna göre, Mekatronik Eğitimi alanında Teknik Öğretmen diploması verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Mekatronik Eğitimi alanında Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bölümde, Mekatronik alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Öğretim süresi dört yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, Mekatronik, Otomasyon ve Otomotiv alanlarında faaliyet gösteren çeşitli ulusal ve uluslararası firmalarda, Mühendis (arge ve uygulama alanlarında), Eğitim Uzmanı, Satış Elemanı, Destek Elemanı olarak istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Yeterlilik koşulları ve kurallar bölümündeki koşullar mezuniyet için geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakultesi Mekatronik Eğt. Bölümü Göztepe Kampusu 34722 Kadıköy ISTANBUL Dekan :+90 (216) 336 10 81 - 338 58 71 Dekan Yardımcıları :+90 (216) 336 57 70 / 107 - 108 Fakülte Sekreteri :+90 (216) 336 57 70 / 129 Mekatronik Eğitimi Bölüm Başkanı: +90 336 57 70 / 653 Santral :+90 (216) 336 57 70 - 336 20 28 Fax :+90 (216) 337 89 87

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Matematik, fen ve uygulamalı mühendislik bilgilerini mekatronik uygulama mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
  • Mekatronik teknolojilerini ve ilgili alanlarda uygulamalı problemleri tanımlama ve çözme becerisi
  • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda tasarlanmış bir süreci uygulamaya geçirme becerisi
  • Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
  • Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi
  • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma, uygulama yapabilme ve uygulamadaki sorunları çözebilme becerisi
  • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
  • Sözlü ve yazılı iletişim becerileri
  • Uygulamalara mekatronik felsefesi ile yaklaşım becerisi
  • Mekatronik teknik öğretmeninin gerektirdiği disiplinde çalışma becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.