Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknik Eğitim Fakültesi - Metal Öğretmenliği

Program Tanımları

Kuruluş

Fakültenin kökenini İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu oluşturur. İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu, 27 Ağustos 1976 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak Haydarpaşa Teknik ve Endüstriyel Okullar Kampüsünde faaliyete başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, İstanbul Yüksek Teknik Öğretmen Okulu 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 sayılı kararname ile Teknik Eğitim Fakültesi adı altında Marmara Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültenin kuruluş amacı, MEB’na bağlı orta seviyedeki Anadolu Teknik Lise, Anadolu Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise, Endüstri Meslek Lisesi, Mesleki Eğitim Merkezlerine “Teknik Öğretmen” yetiştirmektir. Ancak son yıllarda MEB her yıl az sayıda teknik öğretmeni istihdam ettiği için mezunlarımız zorunlu olarak sanayide “teknik personel” veya endüstri eğitim merkezlerinde “Teknik Eğitmen” unvanıyla görev yapmaktadırlar. Ayrıca, 22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu’nun 82. maddesine göre İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece

Bitirme tezi sınavında başarılı olmak ve 48 iş günü stajını tamamlayan öğrenciler teknik öğretmen ünvanını alırlar. Lisans Diploması veya diploma yerine geçen Çıkış Belgesi verilir. Lisans Diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu programın onaylanmış adı ve pedagojik formasyon aldığı belirtilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda (LYS) yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerin tamamını (alanı ile ilgili teknik dersler ile pedagojik formasyon dersleri) alan ve tümünü başarı ile tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve 48 günlük endüstri stajını tamamlayanlara Metal Eğitimi alanında Lisans diploması verilir. .

Program Profili

Bölümde, metal alanında teknik eğitime ve teknolojideki gelişmelere katkıda bulunacak teknik öğretmenler yetiştirmek amacıyla, uluslararası norm ve tanımlara uygun hazırlanmış kaliteli ve uygulama odaklı dinamik bir eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. Örgün öğretimde ve ikinci öğretimde eğitim dili Türkçe olup, öğretim süresi dört yıldır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

MEB bağlı Mesleki ve Teknik Okullarda Öğretmenlik, Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı, ulusal ve uluslararası firmalarda, arge ve uygulama alanlarında, Eğitim uzmanı, Satış elemanı, meslek destek elemanı, , Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler. Kendi işlerini kurabilirler. Üniversitelerde lisansüstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans derecesine sahip olan başarılı öğrenciler ALES sınavından geçerli not ve yeterli İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla alanlarında Y.Lisans programına müracaat hakkı elde edebilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ders geçiş notu arasınav ve final sınavının müşterek olarak değerlendirilmesi sonucu elde edilmektedir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

Mezuniyet Koşulları

8 yarıyıldaki derslerinden başarılı olan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanmaktadırlar. 4. yarıyıl sonunda GANO 1.80/4.00 altında ise öğrenci bu ganoyu tamamlayana kadar üst sınıftan ders alamaz. Mezuniyete hak kazanabilmesi için ise GANO nun 2.00/4.00 olması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet İrfan YÜKLER (Metal Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı) E-mail: iyukler@marmara.edu.tr Adres: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İSTANBUL. Tel: +90 216 336 57 70 Fax :+90 (216) 337 89 87

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Metal ve plastik teknolojisi alanında edindiği bilgileri öğrencilerine aktaracak nitelikte öğretmen olma becerisini elde etme
 • Öğrencilerin gelişimlerini izleme, sorunlarının çözümüne yardımcı olma becerisini kazanma
 • Değişik iletişim araçlarını kullanarak etkin iletişim kurma yeteneği kazanma
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanma
 • Metal ve plastik sektöründe maliyet, rekabet, kalite bilinci, iş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrama
 • Takım çalışmasına yatkınlık kazanma
 • Atölyede metal ve plastik teknolojisi alanı ile ilgili uygulama yeteneği geliştirme
 • Laboratuvarda metal ve plastik teknolojisi alanı ile deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz ve yorumlama yeteneği kazanma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrama
 • Metalik, plastik, seramik ve kompozit malzemelerin işlenmesi, şekillendirilmesi, birleştirilmesi ve iç yapı özelliklerinin kontrolünü öğrenme ve uygulamaya aktarma yeteneğini kazanma
 • Metal ve plastik teknolojisi alanında bilgisayar programlarını kullanarak tasarım ve imalat yapma yeterliliğini kazanma
 • Metalik ve plastik malzemelerin mekaniksel ve fiziksel test cihazlarını kullanabilme becerisini elde etme

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.