Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Teknoloji Fakültesi, Marmara Üniversitesi bünyesinde 27405 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 27416 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla 2009 yılında kurulmuştur. 2010 yılında Teknoloji Fakültesi altında açılmış olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 2018-2019 döneminde ilk lisans öğrencilerini almıştır. Bölümümüz, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Bilimleri ve Siber Güvenlik olmak üzere Anabilim Dalı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Derecesi" almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise veya dengi okul diploması sahibi olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmenin tanınması, dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler, 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmak için 240 AKTS'yi tamamlamak ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Program Profili

Bilgisayar Mühendisliği Programı, modern mühendislik uygulamaları için gerekli donanımı, teknikleri ve iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde çalışma ve araştırma yapabilen, yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri takip edebilen, uygulayan ve geliştiren, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini kazanmış, toplumsal hayatın ve endüstrinin hemen her alanında kullanılan bilişim teknolojilerine hakim yeni nesil mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Program mezunları, yurt içi ve yurt dışında kamu ve özel sektörlerin çeşitli birimlerinde, üniversitelerde, sanayi ve araştırma kurumlarında farklı kademelerde bilgisayar mühendisi, yazılım mühendisi, sistem mühendisi, kontrol mühendisi, yazılım geliştirici, ağ, internet ve bilişim güvenliği uzmanı/yöneticisi, gömülü sistemler uzmanı, web tasarım uzmanı, sistem tasarımcısı/yöneticisi, veri analisti/ madencisi ve veritabanı mimarı/yöneticisi olarak görev alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, mezuniyet sonrası başvuru ve giriş şartlarını sağladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme hakkında Marmara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Bir ara sınav ve bir yarıyıl/yıl sonu sınavı ile birlikte dönem süresince derslere ve öğretim üyelerine bağlı olmak üzere, kısa sınav, ödev, proje, sunum, rapor ve laboratuvar gibi araçlar da öğrencilerin performanslarını değerlendirme de kullanılabilmektedir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

"Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" başlığı altında verilen koşullar mezuniyet için geçerlidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kadıköy – İstanbul / TÜRKİYE Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ali Buldu e-posta: alibuldu@marmara.edu.tr Erasmus Koordinatörü: Dr. Anıl Baş e-posta: anil.bas@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

2 Adet Bilgisayar Laboratuarı, 1 Adet Görüntü İşleme Laboratuarı, 1 Adet Gömülü Sistemler Laboratuarı

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi

- Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

- Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

- Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi

- Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık

Alana Özgü Yetkinlik

- Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi

- Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık

- Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.

 • Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi
 • Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi
 • Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi
 • Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 • Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi
 • Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi
 • Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi
 • Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi
 • Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık
 • Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
 • Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik ve fen bilimleri bilgilerini bilgisayar mühendisliği alanına uygulama becerisi

- Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili projelerin planlamasını, risk analizi ve yönetimi yapabilme becerisi

- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi

- Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünerek yaratıcı ve özgün çözüm yolları bulabilme, sıra dışı çözüm yolları üretebilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgisayar mühendisliğine ait problemleri tespit etmek, tanımlamak ve çözmek için uygun yöntem ve modelleme tekniklerini seçme becerisi

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Bireysel çalışma ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi

- Kendini yada bir problemi yazılı-sözlü ifade edebilme becerisi

- Çevre ve iş güvenliği, çalışanların sağlığı konularında bilinç, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Bilgisayar mühendisliği uygulamaları için gerekli olan yazılım ve donanım çözümlerinin belirlenmesi ve gerekli olan teknik ve araçların seçme ve kullanma becerisi

- Bilişim Teknolojilerinin denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık

- Meslekteki ilerlemeyi sağlayacak, literatürü takip edecek düzeyde yabancı dil bilgisi.

Müfredat