Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, Marmara Üniversitesi bünyesinde Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2010-2011 akademik döneminde kurulan bölüm, 2012-2013 döneminde ilk defa öğrenci alacaktır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün amacı alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulanan, akademik faaliyetlerde etkin rol alabilecek, endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verebilen, teorik bilgilerin yanı sıra uygulama ağırlıklı bir eğitim vermektir.

Kazanılan Derece

Elektrik-Elektronik Mühendisi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayın lise veya dengi okul diploması sahibi olması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavda yeterli puanı almış olması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi 'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Bölümün programında mevcut olan derslerden zorunlu veya seçmeli olarak toplam 169 krediyi tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve "Mezuniyet koşullarında" ayrıntılı olarak belirtilen endüstri stajlarını tamamlayanlara Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Lisans diploması verilir.

Program Profili

Bölümümüz diğer Mühendislik fakültelerinden farklı olarak Dünyada Mühendislik eğitiminde son yıllarda oluşan, kimi üniversitelerde seçmeli kimilerinde ise zorunlu olarak yarım yıl ya da tüm yıl boyunca “Endüstride Eğitim” eğilimini benimseyen bir bölümdür. Öğrenci için Lisans eğitimini sürdürürken bir yandan da endüstriyel bir ortamda çalışma şansına sahip olmak, kariyer planları için önemli bir deneyimdir. “Endüstride eğitim” süreci gelecekteki çalışma hayatının nasıl olacağı hakkında bir fikir verme açısından da önemlidir. Öğrencinin eğitimi sırasında seçtiği projeler ve çalışma alanları, aynı zamanda işverenler için de önemli bir vaattir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde 1 Profesör, 5 Doçent, 1 Arş. Gör. olmak üzere toplam 7 adet öğretim elemanı bulunmaktadır. Bölümde, üç alt program bulunmaktadır: Elektrik, Elektronik-Haberleşme, Kontrol. Tüm programlar için ortak zorunlu ve üç alt program için farklı seçmeli derslerden oluşan geniş kapsamlı bir ders içeriği oluşturulmuştur. Böylelikle öğrenciler istedikleri tek bir alt programdan ders seçerek o alanda uzmanlaşabilir; ya da farklı alt programlardan dersler seçerek mesleki birikimlerini çeşitlendirebilirler. Tüm dersler dört alt grupta toplanabilir: Tüm fakülte için ortak olan Temel Bilim Dersleri, Tüm fakülte için ortak olan Temel Mühendislik Dersleri, Alan Dersleri (seçmeli ve/veya zorunlu) ve Teknik Olmayan Dersler (örneğin Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri, İş Hukuku ve Etiği, Endüstriyel Organizasyon ve Yönetim ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde modern deney setleri, ölçü ve test aygıtları ile donatılmış, Genel Elektronik, Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler, Haberleşme, Bilgisayar, Ölçme ve Enstrümantasyon, Elektrik Kumanda Sistemleri, Sayısal Kontrol ve Robotik , Elektrik Makinaları, Enerji Tesisleri, Güç Elektroniği vb laboratuvarlar bulunmakta ve endüstrinin ihtiyaçlarıyla uyumlu, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler, kamu ve özel sektörde, hücresel ve mobil iletişim araçları, görsel ve işitsel verilerin sayısal yöntemlerle yayılımı, güvenlik ve takip amaçlı otomasyon uygulamaları ile elektrik enerjisinin üretim noktasından tüketim noktasına kadar iletim hattının plan proje ve uygulaması alanlarında, elektrik enerjisini üreten ve tüketen tesislerin proje, montaj ve işletmesi alanlarında, endüstriyel kontrol, imalat, işletme ve bakım alanlarında ve ilgili teknik talimatlarının hazırlanması alanlarında, teknik danışmanlık, eğitim-öğretim, yönetim, organizasyon ve teknik satış alanlarında istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ilgili üniversitenin lisansüstü eğitim için belirlemiş olduğu yeterli ALES ve Yabancı Dil puanlarını sağlayıp; bilimsel sınavda da başarılı olmaları koşuluyla çeşitli Yüksek Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli o derse ilişkin ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Elektrik Elektronik Mühendisliği Programından mezun olabilmeleri için öğrencilerin 8 yarıyılda 47’si zorunlu, 9’u seçmeli toplam 56 ders almaları ve 144’ü zorunlu, 25’i seçmeli olmak üzere toplam 169 krediyi tamamlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin 7. Yarıyıl içinde 16 kredilik iş yeri eğitimi yapması zorunludur. Ayrıca 2 dönemde her biri 36 işgünü olmak üzere toplam 72 işgünü staj yapmak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi D Blok Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İstanbul Tel No : +90 (216) 336 57 70 / 209-219 Fax No : +90 (216) 337 89 87 Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Fevzi BABA Oda numarası; D412 fbaba@marmara.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Ulvi BAŞPINAR Oda no; D218 ubaspinar@marmara.edu.tr Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Nazmi EKREN Oda no; D216 nazmiekren@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Laboratuvar

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

- Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği

- Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi

- Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi

- Elektrik 1 kV üstü ve altı SMM(Serbest Müşavir Mhendis) belgesi alabilme yetkisi

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 • Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi
 • Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi
 • İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi
 • Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği
 • Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
 • Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi
 • Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi
 • Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Elektrik 1 kV üstü ve altı SMM(Serbest Müşavir Mhendis) belgesi alabilme yetkisi
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında kullanılan temel matematik ve fizik bilgilerini edinme ve mesleki alanda kullanabilme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Devre tasarlama, kurma, test ve ölçme tekniklerini kullanma, verileri analiz etme-yorumlama ve hata giderme becerisi

- Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli güncel donanım ve yazılım araçlarını ve tekniklerini kullanabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Bireysel veya grup içinde çalışabilme, iş bölümü yapabilme, birlikte çalışmanın gerektirdiği etik değer ve sorumlulukları taşıyabilme becerisi

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma

- Elektrik-Elektronik mühendisliği ile ilgili gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin sunum yapma ve iletişim kurma yeteneği

- Çağın sorunları hakkında bilgi edinme ve anlama becerisi

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- İş sağlığı ve güvenliği kavramlarını öğrenme ve bu bilinç ile hareket etme becerisi

- Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel / toplumsal bağlamda anlama ve doğru yorumlama becerisi

- Elektrik 1 kV üstü ve altı SMM(Serbest Müşavir Mhendis) belgesi alabilme yetkisi

Müfredat