Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Teknoloji Fakültesi - Tekstil Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

13 Kasım 2009 tarih ve 27405 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15546 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 24 Kasım 2009 tarih ve 27416 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15612 Sayılı Bakanlar Kurulu (ek) kararıyla, 5 tür ve 27 adet Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi, öğrencileri mezun olduğunda ve en geç 2015–2016 eğitim–öğretim yılını geçmemek üzere kapatılmıştır. Kapatılan Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerinin bulunduğu üniversitelerin bünyesinde 3 yeni tür olmak üzere toplam 26 yeni fakülte kurulmuştur. Bu kapatılan fakültelerin 19’u “Teknik Eğitim Fakültesi” ve 2’si “Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültesi” olmak üzere toplam 21 fakültenin bulunduğu üniversitelerde yeni türde 21 adet Teknoloji Fakültesi kurulmuştur. Kurulan bu 21 Teknoloji Fakültesi’nin 7’sinin, mühendislik için uygulanmakta olan eğitim-öğretim ölçütlerini sağlayan bölümleri eğitim öğretime açılmış ve 2010–2011 eğitim–öğretim yılı için öğrenci kabul edilmiştir. Öğrenci alımına onay verilen bu 7 Fakülte’den bir tanesi de Marmara Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Teknoloji Fakültesi’dir. Tekstil Mühendisliği Bölümü, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulmuştur. Bölümümüz tek program ve alanında uzmanlaşmayı hedefleyen dört modül ile eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bunlar Tekstil Teknolojisi, Terbiye Teknolojisi, Hazır Giyim Teknolojisi, Tekstil İşletmeciliğidir.

Kazanılan Derece

Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitimleri sonucunda programımızın başarı gerekliliklerini tamamladıktan sonra mezunlarımız "Tekstil Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Genel Kontenjanından 40 öğrenci ve Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunları Kontenjanından, (M.T.O.K.) 12 öğrenci olmak üzere toplam 52’şer öğrenci kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tekstil Mühendisliğine MF-4 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tekstil Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

Program profili Türkiye’deki Akreditasyon Kurulu MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) ve Uluslararası Akreditasyon Kurulu ABET (Mühendislik ve Teknoloji için Akreditasyon Kurulu)’in kriterlerini sağlayabilmesi, yurt içi ve yurt dışı üst derece programlarına geçiş yapabilecek, tekstil sanayinin isteklerine uygun ve uygulama ağırlıklı eğitim donanımlarına sahip mezunlar yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Tekstil sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış Tekstil Mühendisi ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunlar kolayca istihdam edilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezuniyet sonrası başvuru ve giriş şartlarını sağladıkları takdirde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin Yüksek Lisans programlarına devam edebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar; bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notları da dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Tekstil Mühendisliği eğitimi süresince 240 ECTS başarmak koşulunun sağlanması.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü, Göztepe Kampüsü, 34722 Kuyubaşı / İSTANBUL Bölüm Başkanı : Prof.Dr. İsmail USTA Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Metin YÜKSEK Bölüm Başkan Yardımcısı: Doç.Dr. Erhan SANCAK Erasmus Koordinatörü: Doç.Dr. Muhammet UZUN AKDS Koordinatörü : Doç.Dr. Metin YÜKSEK

Bölüm Olanakları

Textile Engineering Department has equipped laboratories and workshops to be worked for bachelor and master projects, industrial research and development projects. The department has Textile Physical Testing Laboratory (140 m2), Textile Chemical Testing Laboratory (225m2), Textile Composite Laboratory (30m2), Nanofibre Laboratory (30m2), Knitting Workshop (120m2), Weaving Workshop (180m2), Colour Measurement Laboratory (45m2), Ready Made Garment Workshop (250m2), Computer Aided Production Laboratory (30 computers), Computer Aided Design Laboratory (14 computers).

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Tekstil Mühendisliğinin dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.

- Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.

- Tekstil Mühendisliğinin güncel tekniklerini ve araçlarını seçer ve kullanır.

- Deney ve testler yapar, sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Tekstil Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve malzemeleri takip eder.

- Yeni ürün geliştirmesinde farklı dallar arasında bağlantı kurarak disiplinlerarası çalışma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

 • Tekstil Mühendisliğinin dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.
 • Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.
 • Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.
 • Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.
 • Tekstil Mühendisliğinin güncel tekniklerini ve araçlarını seçer ve kullanır.
 • Deney ve testler yapar, sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
 • Tekstil Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve malzemeleri takip eder.
 • Yeni ürün geliştirmesinde farklı dallar arasında bağlantı kurarak disiplinlerarası çalışma yapar.
 • Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
 • Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek
 • Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
 • Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ
6. DÜZEY (LİSANS)
ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ
(52-Mühendislik)
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bilgi

Kuramsal, Olgusal

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Tekstil Mühendisliğinin dalları ile ilgili teknoloji konularda yeterli alt yapıya sahiptir.

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Matematik, fen ve teknoloji alanlarında mevcut bilgileri uygular ve yeni ortaya çıkan uygulamalara adapte eder.

- Geliştirilmiş teknolojilerin uygulanmasındaki sorunları çözer.

- Kavramsal tasarımı tamamlanmış bir sistemin ve/veya sürecin tasarımını ayrıntılandırır veya uyarlar.

- Tekstil Mühendisliğinin güncel tekniklerini ve araçlarını seçer ve kullanır.

- Deney ve testler yapar, sonuçlarını analiz eder, yorumlar ve sonuçları iyileştirilmeye yönelik uygular.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır.

Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

- Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

- Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

- Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, teknoloji uygulamalarındaki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

- Tekstil Mühendisliği alanındaki yeni teknoloji ve malzemeleri takip eder.

- Yeni ürün geliştirmesinde farklı dallar arasında bağlantı kurarak disiplinlerarası çalışma yapar.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

- Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

- Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

- Bağımsız, bir takımın bir parçası ve lider olarak çalışabilmek

Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

- Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

- Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

- Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.

- Mesleki uygulamalarda çevre ve iş güvenliği konularını gözetir.

Müfredat