Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Cumhuriyet dönemine ait siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler
 • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirilerini yapıcı bir şekilde sunabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, tarihi konuları araştırabilme ve problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat