Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, alana/disipline ilişkin özel, yeterli, detaylı ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
  • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretir.
  • Mezunlar, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlar ve anlatır.
  • Tanımladıkları problemleri analiz eder.
  • Tanımlanan problemlerle ilgili sentez yapabilir.
  • Mezunlar, disiplinler arası alan problemlerini tanımlar.
  • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
  • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
  • Mezunlar yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
  • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat