Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin özel, yeterli, detaylı ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplinin bir kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanının problemlerini tanımlayabilir, anlatabilir ve çözüm önerileri üretebilir.
 • Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki İngilizce literatürü takip edebilir ve bunları bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilir.
 • Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, edinmiş oldukları yaşam boyu öğrenme becerisini, mesleki uygulamalarda kullanabilir
 • Mezunlar, sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Mezunlar alanla ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerini takip eder, etkin ve verimli bir şekilde kullanabilir.
 • Mezunlar kuramsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, kurumsal bilgi sistemleri tasarlayabilirler.
 • Mezunlar modern yönetim esaslarını bilgi ve belge kurumlarına uygulayabilirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat