Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı, 1986 yılında kurulan Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yer almıştır. 1991 yılında Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü adını alarak Türk Tarihinin siyasi, sosyal, demografik, politik, ekonomik, kültürel konularında araştırmalar ve tezler üreten Enstitü içerisinde faaliyetini sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalında Doktora Programından mezun olarak bu alanda doktor ünvanı almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Programına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans programını tamamlamak, ALES ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavılarına girmiş olmak ve Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayın tarih bilgisi, araştırma kabiliyeti, alana ilgisi, alana dair yaptığı okumalar, katıldığı bilimsel etkinlikler, Tezli yüksek Lisans programında gösterdiği başarı gibi hususlar Doktora Programına alınırken göz önünde tutulan unsurlardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak ve Osmanlıca bilmek gerekmektedir.

Program Profili

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı’nda Milli Mücadele, Cumhuriyetin kuruluşu, Cumhuriyet dönemi eğitim ve iktisat politikaları, Atatürkçü Düşünce Sistemi, Türk Demokrasi Tarihi ve Türkiye’nin dış politikası bilimsel yöntemlerle araştırılmakta ve bu konularda dersler verilmektedir. Büyük önder Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, O’nun Türk dünyası hakkındaki düşünceleri ile demokratikleşme alanındaki çabaları araştırmalara ve derslere konu olmuştur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Doktora Programından mezun olan öğrenciler, ilk ve orta dereceli okullarda öğretmen, yeni açılan üniversitelerde akademisyen, çeşitli arşiv kurumları ve kütüphanelerde kamu personeli olarak istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı ,Doktora Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, istek ve imkanları çerçevesinde yurt içi ve dışında akademik faaliyetlerini sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı Doktora Programına katılan öğrenciler, her bir ders için yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına girer, aldıkları ders ile ilgili olarak öğretim üyesinin belirlediği ödevler üzerinden değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında aldıkları dersleri başarı ile tamamlayıp, belirlenen tez danışmanı ile gerçekleştirdikleri doktora tezini jüri önünde savunurlar. Başarılı bulundukları takdirde programdan mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1427 AKTS/DS Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Bülent Bakar. Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Göztepe Yerleşkesi Kadıköy/ İST. Tel: 0216 346 45 53 - 0216 348 77 59 / 1289

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel, detaylı ve özel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, Osmanlı kaligrafisiyle yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz ve diğer verilerle mukayese edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilir.
 • Mezunlar, öğrendikleri ve elde ettikleri ayrıntılı ve birinci elden kaynaklara dayalı bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, akademik eleştiri yapabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat