Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk bilim dalı başkanı Prof. Dr. Amil Çelebioğlu'dur. Eski Türk Edebiyatı bilim Bilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans, Yüksek Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Program Profili

Programda teorik dersler verilmektedir. Doktora eğitiminin süresi 6 yıldır. Doktora dersleri 1 yıl içinde tamamlanmalıdır. Derslerden başarısız olunduğu taktirde 1 yıl ek süre kullanılarak başarısız dersler bir kez tekrar edilebilir. Dersler tamamlandıktan sonra en geç 5 yarı yılın sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girilmelidir. Geri kalan süre ise tez aşamasında kullanılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doçentlik unvanını almak üzere YÖK'e baş vurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır. Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencinin devamı ilgili öğretim üyesi tarafından takip edilir. Hemen hemen tüm zorunlu ve seçmeli derslerde öğrenciler yazılı sınava tabi tutulmaktadır. Bazı seminerler ve dönem ödevleri de sınav yerine sayılabilmektedir. Her yarıyılda her ders için bir ara sınav yapılmaktadır. Ara sınavlara ilaveten her dersten bir final sınavı yapılır. Üniversitenin akademik takvimine uymak kaydıyla, final sınavları tarihi ve yeri anabilim dalında ilan edilir. Mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrencilere geçerli bir mazereti olması halinde enstitü yönetim kurulu kararıyla sınav hakkı verilir. Ara sınav ve final sınavının yapıldığı derslerde başarı notu ara sınav notunun % 40’ı ile final sınavının % 60’ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olunur.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nihat Öztoprak; noztoprak@marmara.edu.tr, dahili: 0216 347 96 41/ 1143, Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 34722 İstanbul

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar
 • Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, Türk edebiyatı araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilirler.
 • Mezunlar, Türk edebiyatının tarihi evrelerini ve bunların özelliklerini açıklayabilirler.
 • Mezunlar, Eski Türk edebiyatının zaman ve mekân içindeki farklı görünüşlerinden haberdar olurlar, onlar hakkında yazabilir, tahlil edebilirler.
 • Mezunlar, Eski Türk edebiyatının yanı sıra Fars ve Arap edebiyatlarının eser ve yazarlarını öğrenirler. Mukayeseli araştırmalar yapabilecek donanımı kazanırlar.
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilirler. Dönem içi ve dönem öncesiyle mukayeseli çalışmalar yapabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemi (değeri) üzerine değerlendirme yapabilirler.
 • Mezunlar, edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp, bu malzemeyi değerlendirebilirler ilmî metotlar ışığında tahlil edebilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme niteliği/davranışı edinirler.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat