Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 1992-93 Eğitim Öğrretim yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere yürütmektedir. Öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere, Doç. Dr. İsmail Türkoğlu ve Doç. Dr. Okan Yeşilot Anabilim Dalında dersler vermekte, tez danışmanlıkları yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Tarih Bölümü yüksek lisans diploması . Bölümümüz öğretim üyeleri, Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsündeki Lisansüstü tarih programlarına ders, sınav, jüri ve danışmanlık alanlarında destek vermektedirler.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Ortalaması ve ALES sınavı

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Program Profili

Anabilim dalımızda 1 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü lisansüstü programlarında lisansüstü eğitimi verilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE (Anabilim Dalı Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1243 e-posta: akanlidere@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk Tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini veya birkaçını konuşabilir.
 • Mezunlar, çağdaş Türk dillerinden birini bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı Türk Tarihi çalışmaları yapabilir
 • Mezunlar, analiz yapabilir
 • Mezunlar, sentez yapabilir
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir
 • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Mezunlar alanı iyi tanımakta, bölge dillerini bilmekte, bölgesel hassasiyetlere vukuf kazanmaktadırlar.
 • Mezunlar alanlarına ilişkin kaynakları tanır ve bu kaynakları eleştirel metotlarla inceleyebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat