Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, 1992-93 Eğitim Öğrretim yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın Anabilim Dalı Başkanlığı'nı Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere yürütmektedir. Öğretim üyeleri, Prof. Dr. Ahmet Kanlıdere, Doç. Dr. İsmail Türkoğlu ve Doç. Dr. Okan Yeşilot Anabilim Dalında dersler vermekte, tez danışmanlıkları yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı programı çerçevesinde, başarılı olan öğrencilere Doktora derecesi verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans diploması, ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınavlardan birinden yeterli puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yüksek Lisans mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Program Profili

Anabilim dalımızda 1 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü lisansüstü programlarında doktora eğitimi verilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Mezuniyet Koşulları

Doktora programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE (Anabilim Dalı Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1243 e-posta: akanlidere@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin özel, yeterli, detaylı ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk tarihi araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini veya birkaçını konuşabilir ve bunları bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilir.
 • Mezunlar, analiz yapabilir.
 • Mezunlar, sentez yapabilir.
 • Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemi (değeri) üzerine değerlendirme yapabilir.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
 • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat