Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'dır. Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur.

Kazanılan Derece

Tarih Bölümü yüksek lisans diploması.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Ortalaması ve ALES sınavı

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Program Profili

Anabilim dalımızda 2 profesör, 2 doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üniversitemizin veya diğer üniversitelerin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde doktora programlarına geçilebilir.Geçiş için ALES, bilim sınavı ve mülakat gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER (Bölüm Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1453 e-posta: gulayogun@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler
 • Mezunlar, Türk tarihinin bu evresine ilişkin problemleri tespit etme yollarını öğrenir.
 • Mezunlar, Türk tarihinin bu evresinde siyasi, idari ve sosyal hadiseler arasında ilişki kurmayı ve farklı disiplinlerden yararlanmanın önemini kavrarlar.
 • Mezunlar, ortaçağ tarihi üzerinde çalıştıkları dönemle ilgili dilleri öğrenmenin önemi kavrar ve öğrenmeye yönelik çalışmalar yaparlar.
 • Mezunlar, öğrendikleri bilgileri araştırmalarında kullanabilir; analiz ve sentez yaparlar.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk yanında farklı dünya algılamalarına saygı duymayı öğrenir.
 • Mezunlar, empirik veriler kadar teorik bilginin de önemi kavrar ve ihtiyacı olanları öğrenir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat