Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

-

Kazanılan Derece

Üniversitemizin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı programı çerçevesinde, başarılı olan öğrencilere Doktora derecesi verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans diploması, ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınavlardan birinden yeterli puan almak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Program Profili

Anabilim dalımızda 1profesör, 3doçent ve 1 yardımcı doçent ders vermektedirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımız, alanlarıyla ilgili özel ve resmi kurumlarda veya Türkiye'nin değişik üniversitelerinde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

-

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

http://llp.marmara.edu.tr/regulations.pdf

Mezuniyet Koşulları

Doktora programındaki bütün dersleri başarıyla geçmek ve tezini başarıyla savunarak tamamlamak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Gülay Öğün BEZER (Anabilim Dalı Başkanı) Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1453 e-posta: gulayogun@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin güncel bilgiyi öğrenme ve kullanma yollarını bilir.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretir.
 • Mezunlar, Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemini (değerini) tespit edip üzerine değerlendirme yapmanın yollarını öğrenir.
 • Mezunlar, Ortaçağ Türk Tarihinin kaynaklarını özellikle yazılı kaynaklarını tespit edip kullanır.
 • Mezunlar, Ortaçağ tarihine ait klasik ve günümüz batı dillerinden birini programın yönlendirmesiyle kendi imkanları ile metin okuyabilecek düzeyde öğrenir.
 • Mezunlar, istidadı ve bilgisi ölçüsünde karşılaştırmalı çalışmalar; analiz ve sentez yapar.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapma ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
 • Mezunlar, araştırdığı konuya ilişkin teorik bilgiliyi kullanması gerektiğini bilir.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk yanında farklı dünya algılamalarına saygı duymayı öğrenir, sözlü ve yazılı anlatımlarında buna uyar. 

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat