Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dili Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Akalın'dır. Türk Dili Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tezli Yüksek Lisans Mezunu olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Program Profili

Programda teorik dersler verilmektedir. Doktora eğitiminin süresi 6 yıldır. Doktora dersleri 1 yıl içinde tamamlanmalıdır. Derslerden başarısız olunduğu taktirde 1 yıl ek süre kullanılarak başarısız dersler bir kez tekrar edilebilir. Dersler tamamlandıktan sonra en geç 5 yarı yılın sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girilmelidir. Geri kalan süre ise tez aşamasında kullanılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programdan başarıyla mezun olan öğrenciler, istek ve imkanları çerçevesinde yurt içi ve dışında akademik faaliyetlerini sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)en az 3.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Program Başkanı: Prof. Dr. Gülşen SEYHAN ALIŞIK e-posta: galisik@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Öğrenciler üniversitenin tüm olanaklarından yararlanabilirler.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin özel, yeterli, detaylı ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk Dili araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Türk Dilinin tarihi ve çağdaş çeşitli evrelerini ve bunların ayırt edici dil özelliklerini sıralayabilir.
 • Mezunlar, tarihi veya çağdaş Türk yazı dilleri (Köktürkçe, Eski Uygurca, Karahanlıca, Harezmce, Kıpçakça, Çağatayca, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb.) metinlerini okuyabilir, yazabilir, tahlil edebilir ve kendi diline aktarabilir/çevirebilir. Tarihi yazı dillerinin gramerini yeniden yapılandırabilir.
 • Mezunlar, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca vb. çağdaş Türk dillerinden birini veya birkaçını konuşabilir ve bunları bilimsel araştırmalarında çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar, bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir. Bilgiyi uyguladığı eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilir.
 • Mezunlar, analiz yapabilir.
 • Mezunlar, sentez yapabilir.
 • Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemi (değeri) üzerine değerlendirme yapabilir.
 • Mezunlar, dil verileri uygulamaları, özellikle de sözlükyazımı (leksikografi) çalışmaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
 • Mezunlar, kendi ana dilinde sözlü ve yazılı iletişim becerileri kazanır.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat