Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dünyası Coğrafyası

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Dünyası Coğrafyası Anabilim Dalı Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitüsünde 1997 yılında kurulmuştur. 1997-1998 Eğitim-Öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

Türk Dünyası Coğrafyası Bilim Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans Diploması. Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş sınavı (A-Les)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisans üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir. Detaylar için bakınız. http://marmara.edu.tr/mevzuat.pdf

Program Profili

Yükseklisans ders programı Türk Dünyası Coğrafyası ile ilgili çeşitli derslerden ve (Türk Dünyasının Fiziki Coğrafyası, Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası, Türk Dünyasının Siyasi Coğrafyası) Çağdaş Türk Dillerinden oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Pedogojik formasyon alan öğrenciler eğitim kurumlarında Coğrafya öğretmeni olabilirler. Çeşitli devlet dairelerinde Coğrafya ile ilgili alanlarda görev yapabilirler. Türkiye üniversitelerinde öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü doktora yapabilirler. Bu enstitülerdeki araştırma alanları Fiziki Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, Türkiye Coğrafyası ve Bölgesel Coğrafya, Türk Dünyası Coğrafyası ve Ortadoğu Coğrafyasıdır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl veya yıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilr. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüz üzerinden en az 65 almış olmak. b)Başarı notunun yüz üzerinden en az 65 almış olması gerekir. Ara sınav notunun başarı notuna etkisi % 40'tır.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrenciler tez aşamasına geçebilirler. Tezin tamamlanması ve jüri önünde savunulmasından sonra mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Nurten GUNAL Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü 34722 Göztepe-İstanbul Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1447 e-mail: nurtengunal@marmara.edu.tr Araş.Gör.Dr. Yasemin ÖZDEMİR Tel: 00 90 216 346 45 53 / 1326 e-mail: ozdemiry@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar alana/disipline ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.
 • Mezunlar Türk Dünyasının doğal coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar Türk Dünyasının beşeri coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar Türk Dünyasının ekonomik coğrafya özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar Çağdaş Türk yazı dillerinden en az birini bilimsel araştırmalarda çalışma dili olarak kullanabilir.
 • Mezunlar Türk Dünyasının siyasi tarihi ve kültürel özellikleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Mezunlar coğrafya araştırmalarında kullanılan metotları uygulama becerisi kazanır.
 • Mezunlar coğrafi araştırma ve arazi çalışması yapabilir.
 • Mezunlar disiplin içi takım çalışması yapabilme becerisi kazanır.
 • Mezunlar yaşam boyu öğrenme davranışı kazanır.
 • Mezunlar mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
 • Mezunlar disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat