Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Tezli Yüksek Lisans - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Sanatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Sanatı Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 1995 yılında kurulmuştur. Sanat Tarihi Bölümü kurulmadan önce başlayan program Üniversitede bölümün 2005 yılında Prof. Dr. Selçuk Mülayim tarafından kurulmasıylada daha güçlü bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans ( Uzmanlık )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Üniversitenin ilgili birimi (TAE) tarafından belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Dört yıllık bir lisans programından mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitü tarafından belirlenen merkezi sınavlardan asgari puanları almış olmak

Program Profili

İki yarıyıl ders ve minimum iki yarıyıl tez döneminden oluşan toplam ili akademik yılı kapsayan yüksek lisans programı 1 profesör, 1 doçent ve 3 yardımcı doçent öğretim üyesi tarafından verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Resmi ve özel müzeler • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve koruma kurulları gibi kamu kuruluşları • Lisansüstü çalışmalarını sürdüren öğrenciler için akademik kariyer • Öğretmenlik sertifikası alan öğrenciler için orta öğretim seviyesindeki okullarda öğretmenlik • Turizm sektöründe çeşitli görevler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde Türk Sanatı alanında doktora programı bulunmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite tarafından belirlenen sınav takvimine bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları

Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönetmelik çerçevesinde anabilim dalı tarafından belirlenen krediyi ve tezini tamamlamış olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kadıköy/İstanbul) 0216 346 45 53

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Ulusal bilimsel toplantılarda sunum becerisinin kazandırılması.
 • Türk sanatının belirli bir devresi üzerinde yoğunlaşabilmesi.
 • Sanat eserleri ve üslupların çözümlenmesinde tutarlı yöntemleri kazanmış olması.
 • Mezunların, ilgili Bakanlık ve arşivlerde uzman unvanıyla görev yapabilmesi.
 • Erken devir Türk sanatının kaynak ve kökenleriyle açıklanması.
 • Araştırmacı ve yazar olarak, Türk Sanatı’nda bağımsız bir projeyi üstlenebilmesi.
 • Sanat tarihinde karşılaştırma ve değerlendirme becerisinin kazandırılması.
 • Öğretmenlik mesleğine hazır elemanlar yetiştirilmesi.
 • Asya kültür çevrelerinin sanat göstergelerinin tanınması.
 • Özellikle İstanbul ve semtlerinin daha yakından incelenmesi.
 • Yerinde gözlemlerle, müze ve anıtların ayrıntılı incelenmesi.
 • Kitap sanatlarının türleri üzerinde ayrıntılı incelemeler gerçekleştirilmesi.
 • Türk sanatında ileri yazım tekniklerinin büyük boyutlu araştırmalara uygulanması.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat