Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Sanatı

Program Tanımları

Kuruluş

Türk Sanatı Anabilim Dalı, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde 1995 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Türk Sanatı doktora derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans diploması, Akademik Personel ve Yükseköğretim Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tezli bir yüksek lisans programından mezun olmak

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Enstitü tarafından belirlenen merkezi sınavlardan asgari puanları almış olmak

Program Profili

Doktora ders programı, Türk sanatının İslam öncesi, Selçuklu, Osmanlı ve çağdaş dönemleri ile ilgili derslerden ve süresi ilgili yönetmeliklerle belirlenen doktora tezinden oluşur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, üniversitelerde akademik pozisyonlarda görev alabilirler. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm firmaları ve koruma kurullarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Akademik yükselmelere temel oluşturan doktora derecesi

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Üniversite tarafından belirlenen sınav takvimine bağlı olarak ilgili yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilir.

Mezuniyet Koşulları

Üniversite tarafından belirlenen ilgili yönetmelik çerçevesinde anabilim dalı tarafından belirlenen krediyi ve tezini tamamlamış olmak

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Selçuk Mülayim (Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Kadıköy/İstanbul) 0216 346 45 53

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunum becerisinin kazandırılması.
  • Türk sanatının belirli bir sanat üslubunda uzmanlaşılması.
  • Sanat eleştirmenliği formasyonunun kazandırılması.
  • Türk sanatı ile ilgili bir projeyi teze dönüştürebilecek tekniklerin kazandırılması.
  • Mezunların birer öğretim üyesi adayı olarak yetiştirilmesi.
  • Grup çalışması yeteneğinin geliştirilmesi.
  • Anıt eserler bağlamında mikro-tarih çalışmalarının detaylandırılması.
  • Osmanlı mimarisi alanındaki proje ve restorasyon faaliyetlerinde uzman olarak görev yapabilmesi.
  • Osmanlı mimari plastiği alanındaki proje ve restorasyonlarda danışmanlık yapabilmesi.
  • Anıtlar ve çevre ile ilgili kuruluşlarda uzman üyelik yapabilmesi.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat