Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Yakınçağ Tarihi Doktora Programı 1984 yılında kurulmuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermektedir. Program başkanlığını Prof. Dr. Yüksel Çelik yürütmektedir.

Kazanılan Derece

Öğrenciler, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Doktora Programından mezun olarak bu alanda doktor ünvanı almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Programına kabul edilebilmek için tezli yüksek lisans programını tamamlamak, ALES ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavılarından yeterli puanı almış olmak ve Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Adayın tarih bilgisi, araştırma kabiliyeti, alana ilgisi, alana dair yaptığı okumalar, katıldığı bilimsel etkinlikler, Tezli yüksek Lisans programında gösterdiği başarı gibi hususlar Doktora Programına alınırken göz önünde tutulan unsurlardır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı bünyesinde sözlü ve yazılı olarak yapılan bilimsel değerlendirme sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.

Program Profili

Program, 1984 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler, tez yazım safhasına geçerler. Program öğrencileri, tecrübeli danışmanların rehberliğinde orjinal tezler ortaya koyma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde açılan Dr. Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi, Okutman kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yazma Eserler Kurumu ve Müze Arşivlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Doktora Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, istek ve imkanları çerçevesinde yurt içi ve dışında akademik faaliyetlerini sürdürebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Programına katılan öğrenciler, her bir ders için yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavına girer, aldıkları ders ile ilgili olarak öğretim üyesinin belirlediği ödevler/sunumlar üzerinden değerlendirilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılında aldıkları dersleri başarı ile tamamlayıp, belirlenen tez danışmanı ile gerçekleştirdikleri doktora tezini jüri önünde savunurlar. Başarılı bulundukları takdirde programdan mezun olurlar.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Yüksel Çelik Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL e-posta: yuksel.celik@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölüm kütüphanesi bulunmakta; seminer çalışmaları ile konferans-panel ve sempozyumlar düzenlenmektedir.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, alana/disipline ilişkin temel, detaylı ve özel bilgilere sahip olur.
 • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilirler.
 • Mezunlar, tarihin ve modern Türk tarihinin problemlerini anlamaya yönelik tezler geliştirebilirler.
 • Mezunlar, Türk tarihinin söz konusu evresinde ve çeşitli toplumlarla ilişkilerinde temel belirleyici olan siyasi, idarî ve sosyal hadiseleri analiz edebilirler.
 • Mezunlar, Osmanlı kaligrafisiyle yazılmış olan döneme ait metinleri okuyabilir, analiz ve diğer verilerle mukayese edebilir ve akademik çalışmalarında kullanabilir.
 • Mezunlar, öğrendikleri ve elde ettikleri ayrıntılı ve birinci elden kaynaklara dayalı bilgileri araştırmalarında kullanabilir/uygulayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi takım çalışması yapabilme ve konuları müzakere edebilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, akademik eleştiri yapabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olurlar.
 • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinirler.
 • Mezunlar, problem çözebilme yeteneğini kazanırlar.
 • Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat