Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Dili ve Edebiyatı

Program Tanımları

Kuruluş

YeniTürk Edebiyatı Anabilim Dalı, 1984 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Programın ilk anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Mehmet Kaplan'dır. Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, 24 Ocak 1991'de Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesine dahil olmuştur. Faaliyetlerini Türkiyat Araştırmaları Enstitüsüne bağlı olarak sürdürmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Lisansüstü Diploması” verilir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Lisans mezunu ya da denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Program Profili

Programda teorik dersler verilmektedir. Doktora eğitiminin süresi 6 yıldır. Doktora dersleri 1 yıl içinde tamamlanmalıdır. Derslerden başarısız olunduğu taktirde 1 yıl ek süre kullanılarak başarısız dersler bir kez tekrar edilebilir. Dersler tamamlandıktan sonra en geç 5 yarı yılın sonuna kadar doktora yeterlilik sınavına girilmelidir. Geri kalan süre ise tez aşamasında kullanılabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlar, lisans üstü öğrenim görerek üniversitelerde öğretim elemanı olabilecekleri gibi Millî Eğitim Bakanlığının öngördüğü diğer koşulları yerine getirerek ilk ve ortaöğretimde öğretmen de olabilirler. Ayrıca kütüphanelerde, arşivlerde, alanla ilgili bakanlıklarda ve kurumlarda çalışabilirler. Özel yeteneğe sahip mezunlar çeşitli yayın kuruluşlarında da görev alabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar ilgili alanda öğretim üyesi olabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Marmara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Programda sunulan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO)en az 3.00/4.00 olan öğrenciler mezun olma hakkı kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Sema Uğurcan, sugurcan@marmara.edu.tr, dahili telefon: 1138

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Mezunlar, bu alana/disipline ilişkin yeterli ve güncel bilgiye sahip olur, bunları kavrar.
 • Mezunlar, bu disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretebilir.
 • Mezunlar, Türk edebiyatı araştırmalarının problemlerini tanımlayabilir ve anlatabilir.
 • Mezunlar, Türk edebiyatlarının tarihi ve çağdaş evrelerini ve bunların ayırt edici özelliklerini açıklayabilir eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilirler.
 • Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının (19.y dan 21. Yy.a uzanan süreçte filolojik, teorik açılardan gelişmelerini izler. Bu evreleri, yazarlar ve eserlerini eleştirel bir yaklaşımla okuma, değerlendirme ve tahlil etme yeteneği kazanırlar.
 • Mezunlar, Yeni Türk edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatlarındaki (Batı edebiyatı, Türk Dünyası edebiyatları v.d.) filolojik ve teorik alanlardaki gelişmeleri de izlerler. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla bu edebiyatlar arasındaki ortak ve farklı yönleri farklı edebiyatlardaki fikir ve edebiyat akımlarını inceleme ve tahlil yeteneği kazanırlar.
 • Mezunlar, alanları ile ilgili bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir, kazandıkları bilgi ile eş zamanlı (senkronik), art zamanlı (tarihsel, diyakronik) veya karşılaştırmalı özgün çalışmalar hazırlayabilirler.
 • Mezunlar, analiz yapabilirler.
 • Mezunlar, sentez yapabilirler.
 • Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemi (değeri) üzerine değerlendirme yapabilirler.
 • Mezunlar, edebiyat verileri uygulamaları için gerekli bilgisayar teknik ve programlarını kullanabilme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, alanla ilgili malzemeyi kütüphaneden veya arşivden toplayıp, ilmî metotlar ışığında değerlendirebilirler.
 • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası ekip çalışması yapabilme ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanırlar.
 • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, öncelik kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olurlar.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat