Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Doktora - Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü - Türk Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Yeniçağ Tarihi Doktora programı 1984 yılında kurulmuş, Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak 1984-1985 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır. 1991 yılından bu yana ise Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2012 yılına kadar Prof. Dr. Mustafa Çetin VARLIK'ın yürüttüğü program başkanlığını, bu yıldan itibaren Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL üstlenmiştir.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan mezunlar Doktor unvanı alırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)'ndan en az 65, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan ise en az 60 puan almaları gereklidir. Programa öğrenci kabulünde ALES ve ÜDS puanı ile lisans ve/veya Yüksek Lisans not ortalaması ve Mesleki Bilgi Değerlendirmesi (Bilim Sınavı/Mülakat) sonucu esas alınır. Asgari başarı notu 100 üzerinden 75 olmalıdır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programda ders muafiyeti yoktur.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tarih araştırmalarında usul ve yöntemleri kavramak, Yeniçağ Tarihi kaynaklarını bilmek, Belge okuma ve değerlendirme yöntemlerini öğrenmek, Bağımsız araştırma yapma yeteneğini kazanmak, Dersleri başarıyla tamamlamak, Hazırladığı tezle bilime yenilik getirmek.

Program Profili

Program, 1984 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Dersler seçmeli olup dönemlik ve üç krediliktir. Yıllık 21 kredi ders alınması zorunludur. Derslerden ve yeterlik sınavından başarılı olunmalıdır. Tez önerisi kabul edilenler tez yazım safhasına geçerler. Program öğrencileri, tecrübeli danışmanların rehberliğinde orijinal tezler ortaya koyma şansına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Programı başarıyla tamamlayanlar, üniversitelerde açılan Yardımcı Doçent, Öğretim Görevlisi ve Okutman kadrolarına başvurabilirler. Ayrıca Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dışişleri Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Müze arşivlerinde çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora mezunları, doktora sonrası yeterli akademik çalışmaları yaptıkları ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)'ndan en az 65 puan aldıkları taktirde Doçentlik sınavı için başvurabilirler. Müracaatlar yılda iki kez Üniversitelerarası Kurul'a yapılır. İstenen kriterleri sağlayıp eserlerde ve mülakatta başarılı olanlar Doçent unvanı alırlar.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Arasınavlar, sınav ya da ödev çalışmalarından oluşur. Başarı notuna katkısı %40'dır. Final sınavlarında 100 puan üzerinden en az 75 almış olmak gerekir. Başarı notuna katkısı %60'dır. Başarı notu 100 puan üzerinden en az 75 olmalıdır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci tüm derslerden başarılı olmalı, Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 3,00'nin altında kalmamalıdır. Ders dönemini başarıyla tamamlayıp yeterlik sınavından geçen öğrenci tez çalışmasına başlar. Tezini bitirip jüri karşısında savunan öğrenci, başarılı bulunduğu taktirde Doktora diploması almaya hak kazanır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

0

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞİRGİL Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü GÖZTEPE KADIKÖY/İSTANBUL e-posta: ahmetsimsirgil@marmara.edu.tr

Bölüm Olanakları

-

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

  • Mezunlar, alana/disipline ilişkin güncel bilgiyi öğrenme ve kullanma yollarını bilir.
  • Mezunlar, disiplini/disiplin kısmını profesyonel olarak eğitim-öğretim kuruluşlarında öğretir.
  • Mezunlar, bir konunun/malzemenin önemini (değerini) tespit edip üzerine değerlendirme yapmanın yollarını öğrenir.
  • Mezunlar, Yeniçağ Türk Tarihinin kaynaklarını özellikle yazılı kaynaklarını tespit edip kullanır.
  • Mezunlar, Yeniçağ tarihine ait klasik ve günümüz batı dillerinden birini programın yönlendirmesiyle kendi imkanları ile metin okuyabilecek düzeyde öğrenir.
  • Mezunlar, istidadı ve bilgisi ölçüsünde karşılaştırmalı çalışmalar; analiz ve sentez yapar.
  • Mezunlar, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapma ve bu tür bir çalışmayı yönetme becerisi kazanır.
  • Mezunlar, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme, inisiyatif kullanma ve kendi görüşünü ortaya koyma becerisine sahip olur.
  • Mezunlar, yaşam boyu öğrenme davranışı edinir.
  • Mezunlar, araştırdığı konuya ilişkin teorik bilgiliyi kullanması gerektiğini bilir.

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat