Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Basım Teknolojileri

Program Tanımları

Kuruluş

Basım Teknolojileri Bölümü 2013 yılında kurulmuştur ve ilk öğrencilerini 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı’nda almıştır. Basım Teknolojileri Bölümü’nün akademik ve fiziki altyapısını 36 yıllık köklü geçmişi olan Teknik Eğitim Fakültesi, Matbaa Eğitimi Bölümü oluşturmaktadır. Bu bölüm YÖK kararı ile 2009 yılından beri öğrenci almamaktadır. Bu bölümün tüm öğretim üyeleri, laboratuvar imkanları, mezunlar ile ilişkileri ve sektör tecrübesi yeni kurulmuş olan Basım Teknolojileri Bölümü’ne aktarılmıştır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile bölüm için Genel Kontenjandan 30 öğrenci kabul edilmiştir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Diğer Yükseköğretim kurumlarından alınan dersler muafiyet komisyonu ve yüksekokul yönetim kurulu kararları ile muaf olabilmektedir. Ülkemiz yükseköğretim sisteminde çıraklık, sanayi vb. gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans eğitimi süresince 240 ECTS'yi sağlamak koşulu vardır.

Program Profili

-

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Basım sanayinin uygulama ağırlıklı eğitim almış kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile mezun yetiştirilmesi hedeflendiğinden, mezunların kolayca istihdamı öngörülmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek Lisans öğrenci adayları için Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 60 puan (GRE en az 151), Yabancı uyruklu başvurularda ALES puanı aranmaz. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan (YDS) en az 50 puan almış olma şartı aranır. Ortalama başarı puanı; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet notunun 100 üzerinden % 20’si, Mesleki Bilgi Değerlendirme notunun 100 üzerinden % 15’i ve Mülakat (sözlü) notunun 100 üzerinden % 15’i toplamı alınarak hesaplanır. Ortalama başarı puanı en az 60 olan adaylardan başarı puan sıralamasına göre kontenjan miktarınca öğrenci alınır. Anabilim dalı ayrıca öğrencinin, mezun olduğu lisans programına ve aldığı derslere bağlı olarak, programa başlamadan önce bilimsel hazırlık dersleri almasını zorunlu kılabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mühendislik eğitiminde Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. Sınavlar 1 ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yıl içi notu ara sınavlar, kısa sınav, ödev, proje, laboratuar notlarıda dikkate alınarak belirlenir. Değerlendirmelerin ölçütü dersin öğretim üyesi, tarafından dönem başında yazılı ve sözlü olarak belirtilir.

Mezuniyet Koşulları

Lisans için: tüm derslerinden başarılı olmak, GANO 2.00 sahip olmak, lisans işyeri eğitimini tamamlamış olmak ve lisans bitrme tezi hazırlamış olmak. Yüksek lisans için: yüksek lisans ortalaması GANO 2.50 ortalamasına sahip olmak, yüksek lisans tezi hazırlamış olmak.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Marmara Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Basım Teknolojileri Bölümü, Mehmet Genç Külliyesi, 34865 Kartal / İSTANBUL Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Türkün Şahinbaşkan, Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi M. Batuhan KURT, Dr. Zafer Özomay, Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. M. Batuhan KURT

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 adet baskı öncesi, 2 adet baskı (Ofset ve Serigrafi), 4 adet dijital baskı (Konica-minolta, Xerox, Hp Indigo, Canon), 1'er adet Dijital montaj, Dupont flekso kalıp hazırlama, Fiziksel ve kimyasal testler, Karton ambalaj ve X-Rite renk laboratuarı olmak üzere toplam 13 laboratuar bulunmaktadır.

Program Çıktıları

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve en az bir yabancı dil bilme becerisine sahip olma
 • Atatürk'ün ilkeleri ışığında T.C. kuruluş tarih bilgisine sahip olma
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojisindeki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanabilme becerisine sahip olma
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım veya bireysel çalışma yapabilme, insiyatif kullanma ve yaratıcılığını mesleki ve etik sorumlulukları bilerek kullanma becerisine sahip olma
 • Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci disiplin içi ve disiplinlerarası etkin bir şekilde çözümleme, tasarlama ve çalışabilme becerisine sahip olmak
 • Basım sektöründeki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık ve çevreye duyarlı olabilme ve basım işletmelerinde iş ortamı güvenliğini sağlayabilme becerisine sahip olmak
 • Basım sektörü için gerekli olan baskı sistemleri ve baskı altı malzemelerini tanıyarak, modern yöntem ve araçları belirleme geliştirme ve etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olmak
 • Baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası işlem basamaklarını bilme ve performansı boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama ve planlama becerisine sahip olmak
 • Basım endüstrisinde kullanılan genel hammadde, malzeme ve ekipmanlar konusunda bilgi sahibi olma ve bunlara uygulanan fiziksel ve kimyasal testleri uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak
 • Matbaa sektöründe kalite kontrol kavramı, ürün çıktılarında kalitesi ve renk standartlarını oluşturabilme yönetimi ve ölçme konusunda bilgi sahibi olma
 • Kamu ve/veya özel sektör basım kuruluşlarında, alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek proje yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar ve çözümler için hukuksal sonuçlar konusunda bilgi sahibi olmak
 • Baskı sonrası işlemler ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma ve uygulama becerisi
 • Matbaa organizasyon yapısı, üretim planlama, teknik şartname hazırlama, sipariş alma-verme, fiyatlandırma ve üretimdeki sorunların çözümleri konusunda bilgi sahibi olma
 • İşletmede satış, pazarlama, maliyet uygulamalarını ve tüketici davranışlarını bilmek ve uygulama becerisine sahip olmak

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat