Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Programlar Hakkında Bilgi

Lisans - Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu - Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı

Program Tanımları

Kuruluş

Dört yıllık lisans eğitimi veren ''Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'' bünyrsinde Bakanlar Kurulunun 11.03.2013 tarih, 2013/4459 sayılı kararı ile kurulmuştur. Eğitim dili Türkçe’dir. Üniversitemizin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölümü 2017-2018 öğretim yılında ilk öğrencilerini almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece

Kuyumculuk ve Mücevherat Tasarımı Bölüm mezunu

Kabul ve Kayıt Koşulları

YKS- Eşit Ağırlık Puan Türüne göre öğrenci kabul etmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay geçiş ile kayıt yaptıracak öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurumları Yatay Geçiş Yönetmeliği uygulanmaktadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tasarlarken üretimini de bilen, üretirken pazarlamasını da planlayabilen yöneticilik vasıfları olan elemanlar yetiştirirken, Değerli ve yarı değerli süstaşlarını tanımlayabilen, günümüz tasarım ve moda anlayışlarına göre yapılan çalışmaların dünyaya yayılmasını sağlayabilen, uluslararası ilişkilerde dünyadaki benzer tüm okullarla işbirliği içinde olarak ögrenci , öğretim elemanı ve tasarımcı yetiştirmek.

Program Profili

Takı üretim teknikleri, süstaşı inceleme yöntemleri, değerli madenlerle ilgili Kimya ve Metallurji derslerinin de yer aldığı bölümde, programla ile ilgili olarak tüm güncel mesleki seçmeli dersler de verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kuyumculuk Sektöründe, Firmalarda araştırma laboratuvarlarında; Takı Tasarım , Döküm, Taş mıhlama, Seri Üretim ve Taş Kesme Atölyelerinde; İthalat ve İhracat, Pazarlama konularında yönetici olarak; Değerli Maden ve Süstaşı konularında ekspertizlik yapabilecek; Kendi Atölyesini açabilecektir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ALES’ den başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans ve doktora için en az 55, lisans diplomasıyla lisansüstü ve sanatta yeterlik için başvuranların en az 70 ALES standart puanı almış olduklarını gösteren belgeyi ibraz eden öğrencilerimiz üst derece programlarına geçiş yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınav ve Başarı değerlendirme yönergesi çerçevesinde Sınav ağırlığının % 40 olarak belirlenmesi, yarıyıl içi değerlendirme yetkisinin öğretim üyesine verilmesi ve başarı değerlendirme yönteminin doğrudan dönüşüm sistemi DDS olarak uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Sekiz dönemlik derslerin tümünü başarmak. Stajını yapması ve yapılan stajın kabul edilmesi, verilen projelerden başarılı not alması gerekmektedir. Ders geçme notu 100 üzerinden 60 puandır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Göztepe Kampüsü 34722 / Kadıköy-İstanbul Telefon : 0216 336 57 70

Bölüm Olanakları

Uygulamalı derslerimiz takı üretim atölyesinde yapılmaktadır. Bölüm öğrencilerine değişim programı kapsamında yurt dışı eğitim olanakları sağlanmaktadır. Kuyumculuk sektörü iş birliği çerçevesinde iş olanakları elde edilerek eğitim süreleri boyunca staj imkanları oluşturulmakta, sektör-üniversite iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Program Çıktıları

Bilgi

Kuramsal, Olgusal

Beceriler

Bilişsel, Uygulamalı

- Ölçülü olarak üç boyutlu görüntü verebilme becerisi

- Rengi ana biçimleme unsurlarından birisi olarak uygulayabilme beceresi

- Üç boyutlu takı tasarımlarını çizebilme becerisi

- Metale kuyum üretim tekniklerini kullanarak form verebilme becerisi

- Mumdan ürün yapma becerisinin kazanılması

- Bilgisayar destekli takı tasarımı yapma becerisi

- Kağıt üzerinde yapılmış tasarımları metal ve farklı malzemeler kullanarak ürüne dönüştürme beceresi

- Tek bir konu çerçevesinde araştırma yaparak 4 yarıyılın sentezinden oluşan özgün tasarımlar ortaya koyabilme becerisi

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

- Tasarımın temel ilkelerini kavrama becerisi

- Değerli ve yarı değerli süstaşlarını tanıyabilme tanıyabilme becerisi

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

  • Ölçülü olarak üç boyutlu görüntü verebilme becerisi
  • Tasarımın temel ilkelerini kavrama becerisi
  • Değerli ve yarı değerli süstaşlarını tanıyabilme tanıyabilme becerisi
  • Rengi ana biçimleme unsurlarından birisi olarak uygulayabilme beceresi
  • Üç boyutlu takı tasarımlarını çizebilme becerisi
  • Metale kuyum üretim tekniklerini kullanarak form verebilme becerisi
  • Mumdan ürün yapma becerisinin kazanılması
  • Bilgisayar destekli takı tasarımı yapma becerisi
  • Kağıt üzerinde yapılmış tasarımları metal ve farklı malzemeler kullanarak ürüne dönüştürme beceresi
  • Tek bir konu çerçevesinde araştırma yaparak 4 yarıyılın sentezinden oluşan özgün tasarımlar ortaya koyabilme becerisi

Öğrenci işleri tarafından içerik girilmemiştir.

Müfredat

Müfredat