Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Akademik Yetkililer

Prof.Dr.Erol ÖZVAR
Rektör
Prof. Dr. Erol ÖZVAR
Tel: +90 216 414 05 45

Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mustafa KURT
Tel: +90 216 414 05 45 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa ÇELEN
Tel: +90 216 414 05 45 

Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Ömer AKGİRAY
Tel: +90 216 414 05 45 

Yönetim Kurulu 
 
Prof.Dr.Erol ÖZVAR
 
 
Rektör 
 
Prof.Dr.Mustafa ÇELEN
 
Rektör Yardımcısı
 
Prof.Dr.Mustafa KURT
 
 
Rektör Yardımcısı
 
Prof.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR  
 
 
Atatürk Eğit.Fak.Dekanı
Prof.Dr.Yasemin ÖZKANDişhekimliği Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL
 
Eczacılık Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Sebahat DENİZ
 
Fen.Ede.Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.İnci Deniz ILGIN
 
Güzel Sanat.Fak.Dekanı
Prof.Dr.Serap HELVACI 
Hukuk Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Mustafa ÇELEN
 
İktisat Fakültesi Dekanı
 
Prof.Dr.Ali KÖSE
 
 
İlahiyat Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Mustafa KURT
 
 
İletişim Fak.Dekan V. 
 Prof.Dr.Nuran CÖMERTİşletme Fakültesi Dekanı
 
Prof.Dr.Ömer AKGİRAY
 
Mühendislik Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.M.Gülden POLAT
 
 
Sağlık Bilimleri Fak.Dekanı
 
Prof. Dr. Nail YILMAZ
 
Siyasal Bilgiler Fak. Dekan V. 
 
Prof.Dr.Salih PINAR
 
Spor Bilimleri Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.M.Osman ISIKAN
 
Teknik Eğit.Fak.Dekan V.

Prof.Dr.Hasan ERDAL
 
Teknoloji Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Osman Hakan GÜNDÜZ
 
Tıp Fak.Dekanı

SENATO ÜYELERİ

 
Prof.Dr.Erol ÖZVAR
 
 
Rektör
Prof.Dr.Mustafa KURT 
 
Rektör Yardımcısı
 
Prof.Dr.Mustafa ÇELEN
 
 
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr.Ömer AKGİRAY Rektör Yardımcısı
 
Prof.Dr.Ahmet Şükrü ÖZDEMİR 
 
 
Atatürk Eğit.Fak.Dekanı
Prof.Dr.Yasemin ÖZKAN Dişhekimliği Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Ş.Güniz KÜÇÜKGÜZEL
 
Eczacılık Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Sebahat DENİZ
 
Fen.Ede.Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.İnci Deniz ILGIN
 
Güzel Sanat.Fak.Dekanı
Prof.Dr.Serap HELVACI  
Hukuk Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.İ. Esen YILDIRIM
 
İktisat Fakültesi Dekanı
Prof.Dr.Ali KÖSEİlahiyat Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Mustafa KURT
 
İletişim Fakültesi Dekan V.

Prof.Dr.Nuran CÖMERT 

İşletme Fakültesi Dekanı
 
Prof.Dr.Ömer AKGİRAY
 
Mühendislik Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.M.Gülden POLAT
 
 
Sağlık Bilimleri Fak.Dekanı
 
Prof Dr. Nail YILMAZ
 
Siyasal Bilgiler Fak. Dekan V.
 
Prof.Dr.Salih PINAR
 
Spor Bilimleri Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.M.Osman ISIKAN
 
Teknik Eğit.Fak.Dekan V.

Prof.Dr.Hasan ERDAL
 
Teknoloji Fak.Dekanı
 
Prof.Dr.Osman Hakan GÜNDÜZ
 
Tıp Fak.Dekanı
Prof.Dr.Muzaffer DARTAN Avrupa Arş. Ens.Müd.
Prof.Dr.Erişah ARICAN Bankacılık Ve Sig. Ens. Müdürü
Prof.Dr.Seyfi KENAN Eğit.Bil.Ens.Müdürü
Prof.Dr.Bülent EKİCİ Fen Bilimleri Ens. Müdürü
Prof.Dr.Yusuf  YILMAZ Gastro. Ens.Müdürü
Prof.Oktay ÇOLAK Güzel San.Ens.Müdürü
Prof. Dr. Adnan DAĞÇINAR Nörolojik Bilimler Ens. Müdürü
Prof.Dr.Ahmet TABAKOĞLU Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araş. Ens.Müdürü
Prof.Dr.Feyza ARICIOĞLU Sağlık Bil.Ens.Müdürü
Prof. Dr. İsmail TAŞPINAR Sosyal Bil.Ens.Müdürü
Prof.Dr.Okan YEŞİLOT Türkiyat Araş.Enstitüsü Müdürü
Doç.Dr.Fulya ERLÜLE Adalet M.Y.O.Müdürü
Doç. Dr. Server DEMİRCİ Bankacılık ve Sig.Yük.Ok. Müdürü
 
Doç.Dr.Ümit Süleyman ŞEHİRLİ
 
 
Sağlık Hiz.Mes.Yük.Ok. Müdür V.
 
Prof.Dr.İclal ATTİLA
 
 
Sos.Bil.Mes.Yük.Ok.Müdür V.
 
Prof.Dr.Ahmet Fevzi BABA
 
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yük.Ok.Müd.V.
 
Doç.Dr. Adnan KAKİLLİ
 
 
Teknik Bil.Mes.Yük.Ok. Müdürü
Prof.Dr.Mehmet OKTAV Uygulamalı Bilimler Yük.Ok.Müdürü

Prof.Dr.Harun DUMAN
 
Yabancı Diller Yük.Ok. Müdürü