Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Genel Kabul Koşulları

Marmara Üniversitesi lisans öğrenimine öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Sınavı yoluyla yapılır. Güzel Sanatlar Fakültesi, Atatürk Eğitim Fakültesi (sadece Resim-İş Öğretmenliği ve Müzik Öğretmenliğinde) ve Spor Bilimleri Fakültesi lisans öğrenimi kabullerinde ayrıca yetenek sınavları uygulanır.

Marmara Üniversitesinde lisansüstü eğitim almak isteyenlerin bir lisans derecesine sahip olmaları ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na girmiş olmaları gerekir. Bazı programlar lisansüstü kabulü sırasında öğrenciyi sözlü sınava tabi tutabilir ve yabancı dil bilgisi yeterliliğinin belgelenmesini isteyebilir. Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

Önlisans 

Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi önlisans eğitimine kabul için ÖSYM sınavlarına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, kabul edildikleri programın öğretim dili Türkçeden farklı bir başka dilde ise (İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça) yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeli veya yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise MÜYÖS (Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’e sınavına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Bu öğrenciler ayrıca öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalı veya ilgili dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olmalıdırlar

Lisans 

Ortaöğretim kurumlarından veya herhangi bir önlisans programından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi lisans eğitimine kabul için ÖSYM sınavlarına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, kabul edildikleri programın öğretim dili Türkçeden farklı bir başka dilde ise (İngilizce, Fransızca, Almanca veya Arapça) yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeli veya yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler ise MÜYOS (Marmara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı)’e sınavına girmeli ve öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı almalıdırlar. Bu öğrenciler ayrıca öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalı veya ilgili dil hazırlık sınıfına devam edip başarılı olmalıdırlar. Ayrıca, herhangi bir önlisans mezunu öğrenci DGS (Dikey Geçiş Sınavı)’ye girip öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde gerekli puanı aldıkları takdirde lisans eğitimine kabul edilirler. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun tüm programları ile Atatürk Eğitim Fakültesi’nin Güzel Sanatlar Bölümü’ne bağlı programlar, yukarıdaki koşullara ek olarak Genel Yetenek Sınavında başarılı olmalıdırlar.

Lisansüstü

Herhangi bir lisans programından mezun olan öğrenciler, Marmara Üniversitesi yüksek lisans eğitimine kabul için ALES’e (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) girmelidirler. Öğrenim görmek istedikleri programın kontenjanı çerçevesinde ALES’in (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Sınavı) %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %20’si, mülâkat sınavının %10’u dikkate alınarak başarı notu hesaplanan puan ile öğrenciler yüksek lisans programlarına kabul edilirler. Öğrenciler ayrıca, öğrenim görmek istedikleri programın öğretim dilinde yeterli olduklarını kanıtlamalıdırlar.

Tezsiz yüksek lisans programına başvuruda, adayın lisans diplomasına sahip olması gerekir. Senato tarafından aksi kararlaştırılmadıkça ALES veya eşdeğeri bir sınav şartı ile yabancı dil şartı aranmaz.

Doktora programlarında ALES puanının %50’si, mezuniyet/transkript not ortalamasının %20’si, meslekî bilgi değerlendirme sınavının %15’i, mülâkat sınavının %15’i dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.

Değişim Programları 

Türkiye, 2003-2004 akademik yılından itibaren, Sokrates-Erasmus ve Leonarda da Vinci programlarını içeren Avrupa Birliği eğitim programlarına katılmaktadır. Marmara Üniversitesi, işbirliği içinde bulunulan Avrupa Bölgesi üniversitelerden öğrenci kabul etmekte ve bu üniversitelere öğrenci göndermektedir. Öğrencilerin Erasmus programına başvuru için Transkript, Öğrenim Anlaşması ve Konaklama Formu ile birlikte Öğrenci Değişimi Başvuru Formunu doldurmaları ve son başvuru tarihine kadar Uluslararası Ofise teslim etmeleri gerekmektedir.