Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Kurumun Genel Tanımı

Marmara Üniversitesi bilimsel birikimine 134 yıllık şerefli mazisi, 3335 civarında öğretim elemanı ve 85.000 civarında öğrenci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan İstanbul'dan katkıda bulunmaya çalışan, Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biridir. Dört dilde eğitim veren İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, Mühendislik, Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği Fakülteleri bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelliği ile Türkiye'nin tek polyglod (çok dilli) Üniversitesidir.

 Marmara Üniversitesi, görevi olan eğitim ve öğretimle beraber, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik ve katılımcı bir öğretimi amaç edinmekte, gençlerimizi bu hedefler doğrultusunda geleceğe hazırlamaktadır. Bunu yaparken, akademik kadrolarımızda başarılı hizmetler veren 656 profesör, 355 doçent, 686 yardımcı doçent, 154 öğretim görevlisi, 1484 araştırma görevlisi, 131 okutman, 45 uzman, toplam öğretim elemanı ve 1 çevirmen ile birlikte çalışmakta;  1348 idari personeli, çeşitli birimlerde istihdam etmektedir. Mezunlarımızın, kamu ve özel sektör de, yurtiçi ya da yurtdışında yahut kendi işletmelerinin başında, Üniversitemizin adını onurla taşımaktadır.

Hemen her alanda dünya standartlarında eğitim veren, yabancı uyruklu öğrencilere kapısını açmış, uzun ve başarılı geçmişinden güç alarak, hızla, geleceğin çağdaş dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çeşitli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipliği yapmaktadır. Yüksek öğretim alanı, sanal eğitim, e-bilim ve e-ticaret, e-öğrenme, e-Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, bioteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi gelişim ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin eğitim ve araştırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. Üniversitemiz Avrupa Üniversiteler Birliği’nin (EUA), Türkiye’de değerlendirmeye aldığı nadir Üniversitelerden biridir. Mühendislik ve Teknik Eğitim Fakültemiz, uluslararası ABET çalışmalarını sürdürmektedir. Sosyal Bilimler Enstitümüz, kısa adı “EFMD” olan Avrupa Yönetim Geliştirme Kuruluna (European Foundation for Management Development) kurumsal üye olarak kabul edilmiştir. Üniversitemiz, birçok yabancı Üniversite ile öğretim üyesi mübadelesini de içeren araştırma ve eğitim protokolleri yapmış bulunmaktadır.