Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Önceki Öğrenmenin Tanınması için Genel Düzenlemeler


Marmara Üniversitesi öğrencileri, yabancı dil hazırlık sınıfı veya kayıt yaptırdıkları programdaki yabancı dil dersleri için (İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça) öğrenme sürecini kendi başlarına yada başka yollarla tamamlayan ve öğrenme çıktılarını elde ettiğine inanan öğrencilere söz konusu muafiyet sınavlarına girme hakkı tanınır. Bu sınavlardan geçer not alan öğrenciler müfredattaki ilgili dersden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

Öğrencilerin, ülkemiz yükseköğretim sistemine ait veya denkliği kabul edilen yabancı ülke yükseköğretim sistemlerine ait Yükseköğretim programlarında aldıkları dersler, talep edilmesi ve belgelenmesi halinde kayıtlı oldukları programların İntibak Komisyonlarınca değerlendirerek karara bağlanır ve ilgili dersler için öğrenme çıktılarını elde ettiğine karar verilen öğrencilere sözkonusu derslerden muaf olur ve bu not öğrencinin transkriptine işlenir.

ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler mezun oldukları alanların devamı niteliğindeki Lisans programlarına yerleştirilebilirler. Ancak, bu öğrenciler Lisans programının 3. sınıfına başlamadan önce “Lisans Öğrenimine Hazırlık” programını başarılı olarak tamamlamak zorundadırlar.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında; Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar doğrultusunda diğer yükseköğretim kurumlarından üniversitemizin eşdeğer programlarına kurumlar arası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılmaktadır. Yine aynı esaslar doğrultusunda, öğrencilerin gerekli koşulları sağlamaları halinde Çift Anadal ve Yandal Programlarına kayıt hakkı bulunmaktadır

Ülkemiz yükseköğretim sisteminde, çıraklık, sanayi vb gibi yerlerden elde edilen belgeler ders muafiyetinde kullanılamamaktadır.