Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Dil Kursları

Genel amaçlı dil öğreniminin desteklendiği programımız, uluslararası dil programları yönetmeliklerine uygun olarak 4 dil yeteneğini (okuma, yazma, dinleme, konuşma) geliştirmeye yönelik hazırlanmaktadır.  Toplam 15 Kurdan oluşur. YADYO MÜSEM bürosunda yapılan seviye tespit sınavından sonra kursiyerler aldıkları notlara göre sınıflara yerleştirilir ve ön kayıt alınır. Seviye tespit sınavları hafta içi her gün saat 9:30-10:30 ve 13:30-14:30 hafta sonu ise 9.30-10.30 arasında verilir.

PROGRAMIN AMACI

Dört beceri (dinleme, konuşma, yazma ve okuma) bir bütünlük halinde verilmektedir. Dinleme  ve okuma parçaları üzerinde çalışılırken, yazı teknikleri üzerinde durulmaktadır. Bunun yanı sıra, dilbilgisi kuralları ile desteklenen derslerimizde görsel ve işitsel ekipmanlardan yararlanılarak öğrencilerimizin dil becerilerini artırmaktır.

 PROGRAMIN İÇERİĞİ

A1 Seviyesi 3 kurdur

A2 Seviyesi 2 kurdur

B1 Seviyesi 3 kurdur

B2 Seviyesi 3 kurdur

C1 Seviyesi 4 kurdur

Toplam 780 saatten oluşur.

GENEL ALMANCA KURSLARI

Almanca dil eğitim programlarımızın içeriği “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” (AODK) çerçevesinde alanında uzman akademik kadromuz tarafından hazırlanıp, dersler üniversitemizin yetkin ve deneyimli öğretim elemanları tarafından dil öğretimi için gerekli tüm teknik donanımlara sahip sınıflarda verilmektedir.

ALMANCA EĞİTİM PROGRAMI SEVİYELERİ

Öğrenci merkezli ve modern yöntemlerle işlenen derslerde dört dil yetinizin (Okuma-Anlama; Dinleme-Anlama; Yazılı-Anlatım; Sözlü Anlatım) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim programlarına katılan öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde bireysel çalışmaları destekleyici ek kaynaklar sunulmaktadır.

A1.1 / A1.2 /A2.1 / A2.2 /B1.1 / B1.2 / B1.3 / B2.1 /B2.2 /B2.3 dil  seviyelerinde her dönem eğitim programı açılmaktadır. Talep edilmesi durumunda C1 ve C2 seviyelerinde de program açılmaktadır. Her ders 50 dakikadır.

GENEL FRANSIZCA KURSLARI

Fransızca eğitim programı, MÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yetkin ve deneyimli öğretim elemanları tarafından dil öğretimi için gerekli tüm teknik donanımlara sahip sınıflarda dört dil becerisini geliştirecek şekilde ve Delf sınavına da hazırlayıcı bir içerikle sunulmaktadır.

 EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ

Fransızca dil eğitim programının içeriği “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” (AODK) çerçevesinde alanında uzman akademik kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Eylem odaklı işlenen derslerde dört dil becerisinin (Okuma; Dinleme; Yazma; Konuşma) geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kullanılan yöntem kitabı ÉDİTO, “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” doğrultusunda oluşturulmuş içeriği ile uluslararası Delf sınavlarına da hazırlayıcı niteliktedir.

Eğitim programına katılan öğrencilerin bireysel gelişimleri takip edilerek bu konuda geri bildirim yapılmakta, ihtiyaç duyulması halinde ders materyalleri dışında bireysel çalışmaları destekleyici ek kaynaklar sunulmaktadır.

Dersler Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde olup seviye tespit sınavı (4 dil becerisi) randevu üzerine yapılmaktadır.

 FRANSIZCA EĞİTİM PROGRAMI SEVİYELERİ

A1.1, A1.2,, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2 ve B1.3 seviyelerinde her dönem eğitim programı açılmaktadır. Her kur 60 saattir. Her ders 50 dakikadır.

GENEL RUSCA KURSLARI

Genel amaçlı dil öğreniminin desteklendiği Rusça Eğitim Programı, Yabancı Diller Yüksekokulunun deneyimli hocaları tarafından verilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

 Katılımcılara Rusçayı dört temel dil becerisini (konuşma, dinlediğini anlama, yazma ve okuma) geliştirecek şekilde öğretmektir.

 Her dönem A1, A2, B1 ve B2 dil seviyelerinde açılacak sınıflarda katılımcıların dil düzeylerinin bir sonraki seviyeye yükseltmek hedeflenmektedir.

 PROGRAMIN İÇERİĞİ

A1 seviyesi 3 kurdan oluşur.

A2 seviyesi 3 kurdan oluşur.

B1 seviyesi 3 kurdan oluşur.

B2 seviyesi 3 kurdan oluşur. Her kur 52 ders saati olup, her ders 50 dakikadır. Her kurda 2 vize sınavı ve bir final sınavı yapılır. Başarı notu vize ortalamasının %40 ile final sınavının %60’nın toplamından oluşur. Geçme notu en az 50’dir.

ARAPÇA DİL EĞİTİM PROGRAMLARI

İlahiyat Fakültemiz ile işbirliği ile düzenlenecek olan Genel Arapça ve YDS Arapçası Dil Eğitim Programlarımız için önkayıtlar devam etmektedir. Eğitimler Altunizade'de bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Kültür Merkezi'nde yapılacaktır. Seviye Tespit Sınavları, söz konusu kültür merkezinde yapılacaktır. YDS Arapçası Dil Programı için Seviye Tespit Sınavı düzenlenmeyecektir. Birinci kurdan başlayacaklar için Seviye Tespit Sınavı'na girme mecburiyeti bulunmamaktadır. Eğitim programlarının her biri 52 saattir.

İletişim Bilgileri


Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy/İSTANBUL Tel: +90 216  414 41 11 / 0216 349 47 32 (111-112-113-114)

Faks: +90 216 349 0013

http://musem.marmara.edu.tr