Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Öğrenme İmkanları

 Hazırlık Eğitimi
Marmara Üniversitesinde önlisans ve lisans öğrencilerine Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yabancı dil eğitimi verilmektedir. Fakültelerin ve yüksekokulların ihtiyaçlarına göre bir yıl süreli İngilizce, Almanca, Fransızca veya Arapça eğitimi verilmektedir. Her yıl eylül ayında, yeni kaydolan öğrencilerin dil seviyelerinin belirlenmesi için bir yeterlik sınavı yapılır. Bu sınavdan 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar kendi bölümlerde eğitime başlayabilirler. Uluslararası kabul gören sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler de hazırlık eğitiminden muaf tutulurlar. Yeterlik sınavından 60 puan altında alan öğrenciler yabancı dil seviyelerine göre sınıflara yerleştirilirler. Hazırlık sınıfı öğrencilerinin %85 devam zorunluluğu vardır.

 Eşdeğer Sınavlar
Marmara ÜDS KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS DAIF BACALARUREAT TestDaF
50 (B2-) 50 50 66 187 513 5,5 B1- B1- 4x3
60 (B2+) 60 60 79 213 550 6 B1 B1 4x3
70 (C1-) 70 70 85 230 570 6,5 B2 B2 4x4
80 (C1-) 80 80 96 243 590 7,5 C1 C1 4x5

Final sınavında başarılı olamayan öğrenciler yaz okuluna devam edebilir veya yeni akademik yılda yapılacak olan yeterlik ve yerleştirme sınavına girebilirler. Tekrar başarısız olanların hazırlık sınıfını tekrar etmesi istenir. Yabancı Dilller Yüksekokulu, hazırlık sınıfının yanısıra, Yükseköğretim Kurulu veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurtdışına burslu olarak gönderilen öğrenciler için yabancı dil kursları düzenlemektedir.

Çift Anadal Programı
Çift anadal programı kendi alanlarında başarılı olan öğrencilerin aynı dereceli farklı bir programda da eğitim görmesine imkan sağlayan eğitim programıdır. Çift anadal programı iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alınıp, iki ayrı diploma alınabilmesini sağlayan bir programdır. Öğrenciler çift anadal programına en erken üçüncü, en geç beşinci dönemin başında kaydolabilirler. Birden fazla ikinci diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

Yandal Programı
Yandal programı lisans öğrencilerinin, koşulları sağlamaları ve kabul edilmeleri halinde kendi fakültelerindeki veya farklı bir fakültedeki bir alanda yandal derecesi almalarına imkan sağlar. Üniversitenin birçok bölümünde çift anadal ve yandal programları bulunur. Bu programlara ait kontenjanlar her yıl Senato tarafınden belirlenir ve duyurulur. Birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programlarına kayıt yapılabilir.

Yatay Geçiş
Öğrencilerimiz üniversite içindeki veya Türkiye’de farklı bir üniversitedeki lisans programlarına, dönem başlarında geçiş yapabilirler. Yatay geçiş kontenjanlar ile sınırlıdır. Öğrenciler ilk iki dönemlerinde yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. Yatay geçiş yapabilmeleri için öğrencilerin kendi bölümlerinde almış oldukları bütün dersleri başarı ile tamamlamış olmaları ve yatay geçiş düzenlemelerine uymaları gerekmektedir.

Yaz Okulu
Yaz okulunda bazı dersler verilebilmektedir. Bir dersin yaz okulunda açılabilmesi için derse kaydolan öğrenci sayısının 15 ve üstü olması gerekir. Yaz okulu, öğrencilere başarısız oldukları dersleri tekrar alma veya üstten ders alma imkanı sağlar.

Farabi Koordinatörlüğü
Farabi Değişim Programı, Türkiye’deki üniversiteler arasında bir öğrenci ve akademik personel değişim programıdır. Bu değişimi koordine etmek üzere Üniversitemizde Farabi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Kütüphane
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı eğitimi ve araştırma programlarını desteklemek ve öğrencilere ve akademik personele bilgi ve her türlü dokümantasyon sağlamak üzere dokuz farklı kütüphanede hizmet vermektedir.

Kütüphaneler
Kampüs Kütüphane
Göztepe Merkez Kütüphane (Prof.Orhan Oğuz Kütüphanesi)
Acıbadem Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi
Bağlarbaşı İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi
BaşıbüyükTıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi 
Haydarpaşa Hukuk Fakültesi Kütüphanesi
Haydarpaşa Tıp ve Sağlık Bilimleri Kütüphanesi
Nişantaşı Nişantaşı Kampüsü Kütüphanesi
Pendik Marmara Üniversitesi Hastanesi Kütüphanesi
Anadolu HisarıŞehit Kaymakam Muhammet Fatih SAFİTÜRK Kütüphanesi
Kütüphanelere online olarak http://kutuphane.marmara.edu.tr/ adresinden erişilebilir. Kütüphanelerde basılı ve elektronik dokümanlar ile görsel-işitsel malzemeler bulunmaktadır. Elektronik dokümanlara kampüslerde bulunan tüm bilgisayarlardan erişilebilir.

İletişim Bilgileri

Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy/İSTANBUL

Tel : +90 216 348 43 79

Faks : +90 216 348 43 79

E-posta : kutuphane@marmara.edu.tr


Bilgisayar İmkanları
Marmara Üniversitesinde güçlü bir bilgi teknolojileri altyapısı ve fakülte ve bölümlerde çok sayıda bilgisayar laboratuvarı bulunur.