Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Sağlık İmkanları

Öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, sportif, kültürel ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu kapsamda, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığındaki Mediko Sosyal Merkezinde muayene, tetkik, ayakta tedavi ve psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilmektedir.

Ana merkez Göztepe Kampüsü'nde olmak üzere Acıbadem, Nişantaşı ve Bahçelievler Kampüsleri'nde mediko-sosyal merkezlerimiz mevcuttur.

Merkezlerimizde aile hekimi uzmanlarımız, pratisyen hekimlerimiz ve diğer sağlık personellerimiz hizmet vermektedir.

Göztepe Mediko - Sosyal Merkezimizde; biyokimya laboratuarı, röntgen, diş, tedavi ve pansuman, psikolojik danışma ve rehberlik ile diyet ünitelerinde hizmet verilmektedir.

Sağlık ünitesine başvuran öğrenci ve personelin şikayetleri poliklinik doktorları tarafından değerlendirilmekte, teşhis ve tedavileri yapılmakta; gerekli görülenler hastanelere sevk edilmektedir.


Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy/İSTANBUL 
Tel: +90
0216 345 97 48