Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi Eğitim-Öğretim Bilgi Sistemi

Uluslararası Programlar

Marmara Üniversitesi hem kurumsal hem bireysel düzeyde geniş çaplı bir uluslararası ortaklıklar ağı tesis etmiştir. 660 civarı kurumla yapılmış aktif işbirliği ve değişim anlaşmaları üniversitemizin uluslararası konumuna sağlam bir temel teşkil eder.

Erasmus değişim programı bu konuma erişmekteki en önemli araçlardan biri olarak görülebilir.

Marmara Üniversitesi 15 Türk pilot üniversiteden biri olarak 2003-2004 yılında Erasmus programına dahil olmuştur. Bugün, üniversitemiz 550 civarında ikili anlaşmaya imza atmıştır. Bunlardan en çok hareketliliğe sahip olanı, yılda 276 giden öğrenci ve 112 gelen öğrenci sayısı ile Erasmus programıdır.

Marmara Üniversitesi, Uluslararası Ofis birimi aracılığıyla, Avrupa Komisyonunun Hayat Boyu Öğrenme Programını aktif bir şekilde yürütmektedir.

Uluslararası Ofis uluslararası ilişkileri ve programları uluslararası ortaklarla işbirliği halinde yönetmektedir.

Uluslararası Ofisin yürüttüğü işlemler üç ana başlık altında toplanabilir:
— AB Eğitim, Erasmus ve Gençlik Programları Koordinatörlüğü
— Avrupa Projeleri (FP7, Araştırma Projeleri)
— Uluslararası Ortaklıklar Koordinatörlüğü (Çift Diploma, Ortak Diploma programları)

Erasmus ikili anlaşmalar listesi

Uluslararası ortaklıklar listesi

İletişim Bilgileri

Marmara Üniversitesi LLP / Erasmus Birimi Mühendislik Fakültesi B/Blok Kat:7 Göztepe Kampüsü 34722 Kadıköy/İstanbul
Tel : (+90 216) 345 21 67
(+90 216) 541 90 24
Faks : (+90 216) 347 87 14
E-posta : erasmus@marmara.edu.tr
erasmus.incoming@marmara.edu.tr
international@marmara.edu.tr